Onafhankelijk welzijn

In onze drukke en veeleisende wereld is het streven naar geluk en welzijn voor velen een prioriteit geworden. Maar al te vaak laten we ons welzijn afhangen van uiterlijke factoren zoals onze carrière, relaties, materiële bezittingen, uiterlijke schoonheid of  goedkeuring van anderen. Bij onafhankelijk welzijn streeft men ernaar om een diep gevoel van innerlijke rust, tevredenheid en vervulling te vinden dat niet wordt beïnvloed door uiterlijke gebeurtenissen of omstandigheden. maar die van binnenuit komt. Dat betekent dat je je geluk niet laat bepalen door materiële rijkdom, sociale status, prestaties of de meningen van anderen. Een belangrijk aspect van onafhankelijk welzijn is het ontwikkelen van zelfbewustzijn en zelfacceptatie. Volgens Reich is onafhankelijke welzijn het resultaat van het begrijpen van je eigen behoeften, waarden en doelen in het leven, en het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen geluk. Dit houdt in dat je je eigen beslissingen neemt, je eigen keuzes maakt en jezelf niet laat beïnvloeden door externe druk. Het streven naar onafhankelijk welzijn betekent niet dat uiterlijke factoren geen invloed hebben op ons leven, maar dat we niet volledig afhankelijk zijn van die factoren voor ons geluk. Het is het ontwikkelen van een innerlijke  veerkracht die ons in staat stelt om te groeien, zelfs als de omstandigheden moeilijk zijn. Onafhankelijk welzijn is ons levenswerk, het is een persoonlijk proces dat tijd en bewuste inspanning vereist. Het kan  leiden tot een diep gevoel van evenwicht, heelheid, vrijheid en vervulling, los van uiterlijke omstandigheden.

Een man als Reich

Een man als Reich kun je niet veroordelen. Toch hebben tot dusver vrijwel al zijn commentatoren dat gedaan. Hoewel zij met naam niet anoniem bleven, waren ze psychologisch naamloos. En anoniem geschreven tekst,  daar zal iedereen het mee eens zijn, moet ongelezen in de prullenbak. Want als het over mensen en hun meningen gaat kan de waarheid alleen ter wereld worden gebracht als ‘het gezicht’ en ‘de stem’ van de schrijver er bij geleverd wordt. Maar ondanks dat, zal zij voor de ene lezer van kracht zijn en niet voor de andere. Ik moet toegeven dat Reich zich vaak tegenspreekt. Maar wat mij betreft heeft mij dat nooit gestoord. Integendeel ik hou van tegenspraken. Schijnbare tegenspraken hebben boven alles mijn voorkeur. Liever dan diegene die zijn uiterste best doet zijn mening zonder tegenspraak overeind te houden.

Reich is dus geen mooi schrijver zoals Freud, zijn argumenten zijn minder weldoordacht als die van zijn leermeester. Vaak heeft hij ook iets opschepperigs, maar hij heeft ook een urgentie die mij erg aanspreekt. Het is alsof hij over zijn notitie boekje gebogen, vanaf het front allerlei gewaagde uitspraken doet om het leven van mensen vrijer te maken. Dat is altijd Reich’s streven geweest en naar gelang de tijd verstrijkt heb ik steeds meer het gevoel dat een belangrijk deel van zijn werk onaangeroerd is gebleven. Zijn ideeën doen aan als tijdsbeelden, half begraven in het verleden, maar nog altijd bruisend van leven. Zijn gedachtegoed klinkt nog altijd zo relevant dat ik niet begrijp dat er zo weinig mensen zijn die ooit van hem hebben gehoord.

Reichiaans & Softdrugs

Het gebruik van softdrugs kan de natuurlijke energiefuncties van het lichaam verstoren, waardoor de waarneming en het bewustzijn van een individu worden beïnvloed. Het aangename effect van weed kan op korte termijn een vorm van zelfmedicatie zijn voor jongeren die angstig, gespannen of depressief zijn en verlangen naar ontspanning en een goed gevoel. Reichiaanse therapie  kan helpen bij het aanpakken van de emotionele behoeften van jongeren en hen bijstaan om gezonde manieren te vinden om met hun problemen om te gaan zonder hun toevlucht te nemen tot het gebruik van softdrugs. Reichiaanse therapie richt zich op het blootleggen van de oorzaken van deze problemen en het vrijmaken van de levensenergie. De therapie kan worden toegepast niet alleen door middel van verschillende technieken, zoals adem- en lichaamswerk, maar ook met ondersteunende verbale technieken Door middel van ademwerk kunnen jongeren hun emoties en problemen uiten, waardoor ze minder angst ontwikkelen. Lichaamswerk kan helpen bij het verminderen van stress en spanning in het lichaam, waardoor de levensenergie weer gaat stromen en ze meer ontspannen en welzijn kunnen ervaren. Het is overigens belangrijk om te benadrukken dat Reichiaans Ademwerk geen vervanging is voor traditionele educatieve benaderingen van softdrugs-preventie.

Het is echter een aanvulling op deze benaderingen en kan helpen bij het aanpakken van de diepere emotionele oorzaken van het gebruik van softdrugs onder jongeren. Door het Reichiaanse werk te integreren in de benadering van drugspreventie, kunnen we een meer holistische aanpak creëren die zich richt op het welzijn van het hele individu, zowel fysiek als emotioneel. Het softdrugsprobleem onder jongeren is een complex probleem dat niet kan worden opgelost met een simpele autoritaire of educatieve benadering. Door te erkennen dat drugsgebruik niet alleen een fysiek, maar ook een emotioneel probleem is, kunnen we een meer holistische benadering creëren die zich richt op het welzijn van het hele individu. Reichiaanse therapie kan een waardevolle toevoeging zijn aan deze benadering en kan helpen bij het aanpakken van de diepere emotionele oorzaken van het gebruik van softdrugs onder jongeren.

Reich & Psychotherapie

Reich toonde aan hoe belangrijk het lichamelijke aspect was in psychotherapie. Evenals met zijn karakteranalyse maakte  hij hiermee opnieuw een gebied toegankelijk dat door Freud over het hoofd was gezien. Het fysieke bleek vooral in de spieren te huizen,  zij maakte zich kenbaar als bepaalde verkrampingen. Spierverkramping en karakterpantsering zijn functioneel identiek. Ook wanneer iemand niet spreekt doet zijn lichaam allerlei mededelingen, zijn gezicht, de schouders, zijn hele houding, alles drukt iets uit. Vaak kan dit niet onmiddellijk  beschreven worden, maar geeft op den duur ook toegang tot het begrijpen van de mens. Want hierbij kan men niet liegen zoals met woorden.

Reich kwam tot de conclusie dat iedere spierverkramping zijn eigen geschiedenis kent en daarmee de zin van zijn bestaan. Daarom moest het hele lichaam in kaart worden gebracht. Hieruit kwamen vervolgens de segmenten voort. Wanneer de karakterpantsering zich door de spierpantsering kon uitdrukken, en omgekeerd, dan was de eenheid van psychische en lichamelijke functies in principe vastgesteld, en kon zij praktisch gestuurd worden. Reageerde een karakterologische remming niet op de psychische beïnvloeding dan maakte hij gebruik van de overeenkomstige lichaamshouding en omgekeerd. Kreeg hij vat  op een beperkende lichamelijke houding, dan begon hij aan haar karakterologische uitdrukking te werken, waardoor de client zich ontspande. Deze ontdekking was een reusachtige stap voor waarst in de ontwikkeling van de lichaamsgerichte therapie

Emotie economie

Reich richtte zijn werk zowel op het individu als op de maatschappij als geheel en hij was van mening dat bepaalde structuren en mechanismen in de maatschappij, zoals autoriteit en onderdrukking, bijdroegen aan wat hij ‘bepantsering’ noemde. Deze bepantsering leidde tot een verstoring van de gezonde stroom van emoties en energie in het individu en de maatschappij als geheel. Reich ontwikkelde de theorie van de “emotie-economie”, waarbij hij stelde dat de maatschappij bepaalde emoties onderdrukt en onder controle houdt, wat leidt tot bepantsering op individueel en maatschappelijk niveau. Hij geloofde dat een revolutie in de emotie-economie nodig was om individuele en maatschappelijke bevrijding te bereiken. Om deze bevrijding te bereiken, benadrukte Reich het belang van seksuele bevrijding en de integratie van seksualiteit in het dagelijks leven. Reichs werk had een enorme invloed op de ontwikkeling van de body & mind wetenschappen en de alternatieve therapieen. Zijn werk heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van verschillende therapeutische technieken. Deze technieken richten zich op het verminderen van bepantsering en het bevorderen van een gezonde stroom van emoties en energie in het individu.

Reichs ideeën hebben ook een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de humanistische psychologie, waarbij de nadruk wordt gelegd op de unieke ervaringen en het potentieel van het individu. Ondanks de impact die Reichs werk heeft gehad, was zijn theorie van de orgone-energie controversieel en heeft hij veel kritiek gekregen vanuit de wetenschappelijke gemeenschap. Reich geloofde dat er een universele energie bestond die hij ‘orgone-energie’ noemde en die hij beschouwde als de oorzaak van gezondheid en welzijn. Hij beweerde dat de orgone-energie kon worden geconcentreerd en gebruikt voor therapeutische doeleinden, en ontwikkelde de orgon-accumulator om dit te bereiken. Echter, zijn ideeën over de orgone-energie zijn nooit wetenschappelijk bewezen en zijn experimenten zijn bekritiseerd vanwege een gebrek aan objectiviteit en reproduceerbaarheid. Desondanks blijft Reichs werk van belang voor de body & mind wetenschappen en de ontwikkelingen van alternatieve therapieen.

Reich als therapeut

In het grootste deel van zijn leven als therapeut werkte Reich met mensen die gepantserd waren. Deze mensen blokkeerden hun emoties en waren niet in staat om zich vrijelijk uit te drukken. Ze waren vaak chronisch geblokkeerd en hadden moeite om zich te uiten op een gezonde manier. Deze mensen kwamen in die tijd niet vaak in psychotherapie, omdat psychotherapie toen nog niet zo bekend was. Mensen die niet gepantserd waren, waren ook niet zo bekend bij Reich. Deze mensen hadden vaak de neiging om hun emoties te uiten op een impulsieve en ongecontroleerde manier. Ze hadden weinig controle over hun emoties en konden soms onvoorspelbaar zijn. Reich ontdekte dat mensen die hun gevoelens zwaar en chronisch blokkeren de mogelijkheid hebben om zich van dit pantser te bevrijden. Dit was een uitkomst zijn voor deze mensen.

Soms voelen ze hun hele leven veranderen naarmate ze in staat zijn om te huilen of boos te worden. Wanneer mensen in staat zijn om hun pijn uit te drukken in huilen, zijn ze ook in staat om plezier te ervaren, omdat deze emoties tegengesteld zijn, maar ook één geheel vormen Wanneer ze pijn blokkeren, blokkeren ze tegelijkertijd het vermogen tot plezier. Mensen die woede blokkeren, houden die woede dus tegen en dat zit hen in de weg  om hun hart te openen. Mensen die chronisch bang zijn en hun angst blokkeren, kunnen niet meer vertrouwen. Vertrouwen is de tegenovergestelde emotie van angst. Door samen te werken met een goede therapeut, kunnen ze hun blokkades vrij maken, zodat ze weer bang kunnen en mogen zijn. Wanneer ze weer angst kunnen ervaren, krijgen ze ook het vermogen om te vertrouwen weer terug. Voor deze mensen is het bevrijden van hun pantser een groot geschenk. Ze worden zich  bewust  dat ze emotioneel weer levend zijn geworden. Het pantser had hen gedood en het bevrijden ervan geeft hen de kans  om opnieuw te gaan leven.

Onderzoek Ademwerk

Onlangs heeft er vanuit de psychologie een grootschalig onderzoek plaatsgevonden met betrekking tot ademwerk. Het doel van het onderzoek was het nauwkeurig identificeren van therapeutisch ademwerk en wat zij voor invloed hebben op lichaam en geest. In dit onderzoek kwam naar voren dat de meeste vormen van ademwerk niet significant van elkaar verschillen. Zij maken allen gebruik van de ‘verbonden ademhaling’  om in contact te komen met verdrongen materiaal, en om emotionele ervaring te verdiepen Helaas is er vaak een gebrek aan een theoretisch raamwerk en ontbreekt enig wetenschappelijk onderzoek, met uitzondering van het werk van Stanislav Grof en Wilhelm Reich.

Ook  de talrijke  z.g ‘neo-Reichiaanse’ therapieën blijven beneden het niveau  van Reichs authentieke werk. Reich wordt erkend als grondlegger van een psychotherapeutische benadering die zich concentreerde op  zowel de psychische als de somatische aspecten van het karakter van de mens. Het bestaat uit intensief ademwerk en subtiel lichaamswerk met de karakterstructuren als verbindende factor. Reich verdeelde het lichaam in zeven gebieden( segmenten) waar de chronische spierpantsers ( pantsers) zich hebben vastgezet. Een karakterstructuur is een overlevingsstrategie. Deze strategie ontstaat in de kindertijd. Zij bestaat voornamelijk uit pogingen om met de buitenwereld in contact te treden en tegelijkertijd de mogelijkheid open te houden om er aan te ontsnappen.  Een goede training en vooruitziendheid van de therapeut is vereist om het risico van fysieke interventies die verkeerd worden geïnterpreteerd te vermijden. Ook moet hij voldoende getraind zijn in het herkennen van zowel neurotische ademhalingsbeperkingen als spierpantsering Onjuiste diagnose kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de cliënt.

.

Willem J Overvliet

Even voorstellen, mijn naam is Willem J Overvliet. (1938) Mijn dorst naar heelheid brachten mij ooit in contact met therapiegroepen en inspireerde mij  zelf therapeut te worden. Ik volgde diverse opleidingen in Reichiaanse-en Transpersoonlijke therapie. Sinds 1976 ben ik actief in de therapiewereld. Gedurende die periode ben ik langzamerhand gekomen tot een stijl van werken die ik Reichiaanse lichaamsgerichte therapie noem. Het  borduurt verder op het gedachtegoed van Wilhelm Reich en gebruikt  methoden, die voornamelijk  lichaamsgericht werken.

Hierbij wordt de mens als totaliteit van lichaam, en geest benaderd. Deze methoden zijn direct, dichtbij, intensief en diepgaand. Steeds meer mensen vragen specifiek naar lichaamsgerichte therapie . Want praten doen ze al jaren en meestal in vruchteloze vicieuze cirkels. Inmiddels is mijn praktijk na 46 jaar per 01-01-2023 gesloten en geef ik alleen nog een opleiding in Reichiaans Ademwerk  Deze website draagt dus de handtekening van meer dan zes en veertig jaar ervaring. Het geeft uitgebreide informatie voor vakgenoten in de geestelijke en lichamelijke gezondheid, maar ook voor andere belangstellenden.

Doelstelling van deze site

Deze website heeft als doel een bijdrage te  leveren tot een meer gefundeerde beeldvorming ten aanzien van het werk van Reich,  bij vakgenoten die niet geschoold zijn in lichaamsgerichte therapie. Ik ben van mening dat psychotherapeuten op zijn minst enige kennis en ervaring moeten hebben met lichaamswerk. Deze website kan bijdragen aan het vergroten van kennis en het stimuleren van lezers om zelf ervaring op te doen met lichaamswerk. Dit kan tevens bijdragen aan meer bekendheid en erkenning van het Reichiaanse werk binnen de psychotherapie.

Hindernissen bij de buikademhaling

Er zijn twee grote hindernissen voor de  buikademhaling, of de spieren van het middenrifsegment zijn chronisch gespannen, of de spieren van het buiksegment zijn chronisch gespannen. Er is een verschil tussen een spier met tonus en een tonische spier. Met een tonus behoudt een spier een gezonde mate van spanning, maar kan ontspannen wanneer ze niet in gebruik is. Wanneer een spier tonisch is,  kan de  spier niet ontspannen, zelfs als ze niet in gebruik is. Als je rechtop staat, dienen je buikspieren een zekere spanning te hebben anders kun je niet rechtop blijven staan. Wanneer je op je rug ligt hoeven je spieren echter geen dienst meer te doen, hierdoor kunnen ze ontspannen. Veel mensen met tonische buikspieren hebben een beperkt vermogen om spanningen los te laten, wanneer deze niet structureel in gebruik zijn. Dus hun vermogen om in de buik te ademen wordt beperkt door de spanning in de buikspieren. Omdat te bereiken moeten ze in staat zijn om de twee delen van de ademhalingscyclus te scheiden. Ze dienen alleen met de buik kunnen ademen en alleen met de borst. Het is meestal moeilijker om alleen  in de borst te ademen dan het is om alleen in de buik te ademen. Wanneer ze echter in staat zijn een volledige buikademhaling te doen betekent dat hun middenrifsegment vrij is van spanning. Nog twee veelvoorkomende obstakels bij de buikademhaling: de buik spannen voordat de borstinademing plaatsvind of het spannen van de buik aan het einde van de borstinademing.