Hindernissen bij de buikademhaling

Er zijn twee grote hindernissen voor de  buikademhaling, of de spieren van het middenrifsegment zijn chronisch gespannen, of de spieren van het buiksegment zijn chronisch gespannen. Er is een verschil tussen een spier met tonus en een tonische spier. Met een tonus behoudt een spier een gezonde mate van spanning, maar kan ontspannen wanneer ze niet in gebruik is. Wanneer een spier tonisch is,  kan de  spier niet ontspannen, zelfs als ze niet in gebruik is. Als je rechtop staat, dienen je buikspieren een zekere spanning te hebben anders kun je niet rechtop blijven staan. Wanneer je op je rug ligt hoeven je spieren echter geen dienst meer te doen, hierdoor kunnen ze ontspannen. Veel mensen met tonische buikspieren hebben een beperkt vermogen om spanningen los te laten, wanneer deze niet structureel in gebruik zijn. Dus hun vermogen om in de buik te ademen wordt beperkt door de spanning in de buikspieren. Omdat te bereiken moeten ze in staat zijn om de twee delen van de ademhalingscyclus te scheiden. Ze dienen alleen met de buik kunnen ademen en alleen met de borst. Het is meestal moeilijker om alleen  in de borst te ademen dan het is om alleen in de buik te ademen. Wanneer ze echter in staat zijn een volledige buikademhaling te doen betekent dat hun middenrifsegment vrij is van spanning. Nog twee veelvoorkomende obstakels bij de buikademhaling: de buik spannen voordat de borstinademing plaatsvind of het spannen van de buik aan het einde van de borstinademing.

Emotionele onderdrukking

Als we gespannen, angstig, boos of depressief zijn, kunnen we die emoties in onze borst voelen. Als we gespannen zijn, kunnen we onze borst ervaren alsof deze in een bankschroef of een knoop zit. We bevinden ons vaak in een toestand waarin we chronisch onze adem inhouden – een onbewust mechanisme van emotionele onderdrukking. Dan wordt de borst voortdurend opgeblazen en onze uitademing is gespannen en onvoldoende, wat chronische angst veroorzaakt. Als we depressief zijn, kunnen we een zwaar gewicht op onze borst voelen dat ons naar beneden drukt. Ons energieniveau daalt met oppervlakkige ademhaling en we voelen ons meer lusteloos en neerslachtig. We bevinden ons vaak in een toestand waarin we chronisch onze adem inhouden – een onbewust mechanisme van emotionele onderdrukking.

De gepantserde borst drukt terughoudendheid en zelfbeheersing uit. Onze ademhaling geeft ons hele lichaam en geest energie, dus als onze adem minimaal is, is ons energieniveau dat ook. Bij Reichiaans Ademwerk richten we ons eerst op het middenrif segment om de energielading tijdens de sessie op te bouwen. Dat verlicht andere plaatsen van bepantsering die moeten worden aangepakt. We maken het middenrif segment – maar ook het borst segment los, zodat de adem en het gevoel naar buiten kunnen stromen. We mobiliseren de armen en vuisten om woede te uiten, of de vingers om uit te reiken in verlangen vergezeld van een open adem en onze stem. Terwijl de energielading zich opbouwt door een intensieve ademhaling, helpen we de energie naar het bekken te stromen door de andere segmenten los te laten, waardoor verplaatsing door het lichaam mogelijk wordt.

Copyright 2022

Alle tekst van deze site is Copyright van de auteur. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud op welke wijze dan ook, dient u vooraf toestemming te hebben gekregen van de auteur.

Copyright © 2022 . Willem J Overvliet. All rights Reserved

Voor Wie

Het leven bestaat uit energie, bewegende, vibrerende en  pulserende energie. Deze energie bepaalt hoe levendig we zijn. Reichiaans Ademwerk is voor iedereen die vitaliteit, levendigheid en volledigheid in zijn of haar leven nastreeft. Om te leven vanuit innerlijke kracht, en  je lichaam daarbij te gebruiken als kompas. Je lichaam is het instrument dat in deze vorm van therapie wordt ingezet. Reichiaans Ademwerk gaat er van uit dat lichaam en geest sterk met elkaar zijn verbonden en elkaar beïnvloeden. Deze vorm van therapie is gebaseerd op de theorie van Wilhelm Reich. Hij kwam tot de conclusie dat het   moeilijk is om gebeurtenissen uit het heden en uit het verleden helder van elkaar te onderscheiden. Dit komt voornamelijk omdat gebeurtenissen uit het verleden veel krachtiger in ons werkzaam zijn dan gebeurtenissen die wij direct in het hier en nu beleven. Wanneer we een pijnlijke ervaring hebben opgedaan in het verleden, splitsen we ons af. Dat kan zijn doordat:

 • We ons afgewezen hebben gevoeld in ons bestaan;
 • We liefde tekort zijn gekomen;
 • We te vaak en te veel werden veroordeeld
 • We niet werden gezien of werden uitgebuit.

Met als gevolg dat je angstig bent, en dat je niet meer weet wat goed voor je is, dat je de controle houdt en niet kan loslaten. Je houdt je in en kan je leven niet voluit leven. Of je onderdrukt je levendigheid, je verlangen om intiem contact met andere mensen te hebben.
Je kunt dan tegen bepaalde dingen aanlopen:

 • Relaties lopen vast;
 • Conflicten op je werk;
 • Relaties met je kinderen lopen niet soepel;
 • Je verlangt naar een partner en het lukt je niet;
 • In groepen voel je je geïsoleerd en niet op je gemak;
 • Angsten, depressies, burn-out verschijnselen
 • Je voelt je eenzaam, afgesneden van de wereld;

Het lichaam als energiesysteem

Ons lichaam is niet een statische fysieke massa. Ons lichaam wordt tot leven gebracht door een energiesysteem. Het is in feite een kolkende dynamische hoeveelheid elektromagnetische energie. Waar leven is, stroomt energie en energie stroomt van + (plus) naar – (min), net zoals bijvoorbeeld het magnetisch energieveld van een batterij. Deze gepolariseerde energie beinvloed zowel het fysieke lichaam als de emotionele en mentale systemen. Elk magnetisch of energieveld kent een positieve pool en een negatieve pool. Zonder positieve pool ontstaat er geen energie en zonder negatieve pool evenmin. Beide polen zijn daar voor nodig. De positieve pool heeft altijd te maken. met het streven naar iets wat aangenaam voor ons is.

En de negatieve pool houdt verband met het vermijden wat onaangenaam voor ons is. We noemen iets positief als het overeenkomt met onze wensen en verlangens. Voorbeelden van positieve emoties zijn: vertrouwen, vreugde, liefde, compassie, inspiratie, hoop en extase. Positieve emoties doen zich voor als energie-in beweging die prettig voor ons aanvoelt. Het kost ons dan ook geen enkele moeite om ze te accepteren. Negatieve emoties dienen zich aan als we niet kunnen accepteren wat er gebeurt Voorbeelden hiervan zijn: woede, angst, verdriet, haat, schuld, schaamte en afgunst. Toch zijn ook zij essentiele aspecten van het bestaan. Wanneer we emoties eenmaal gaan zien als energie-in beweging, met een groot vermogen aan creativiteit en heling. zullen we niet langer denken in termen van positieve en negatieve emoties.

Oerkracht

Oerkracht is een term die Reich voor het eerst ’ gebruikte. Hij bedoelde daarmee de meest oorspronkelijke, natuurlijke scheppingskracht, de basisenergie waaruit alles ontstaat. Oerkracht is dus niet alleen een energie die door ons heen beweegt, stroomt en ademt en ons inspiratie, kracht en vitaliteit geeft. Deze energie vinden we ook bij alle natuurlijk leven. Want zonder energie is er geen beweging en dus geen leven mogelijk. Het is de scheppingskracht die alles wat leeft doet uitreiken en samentrekken, opladen en ontladen, openen en sluiten, aantrekken en afstoten. Het is een onafgebroken beweging, een pulserende stroom die via onze ademhaling door ons heen gaat. Wanneer de energie van de oerkracht vrij kan stromen zijn we volledig aanwezig en daarmee in contact met onze  eigen aard, met onze unieke kern.

In onze kern is de oerkracht volledig aanwezig . We zijn steeds op zoek naar onze eigen kern, omdat ze heel, volledig en gelukkig is. Het geeft  ons het vermogen  om ons leven te leven in overeenstemming met die we in wezen zijn. Wij denken, voelen, handelen en maken dan keuzes in harmonie met onze eigen aard. Van daar uit is er ook een natuurlijke interesse in de buitenwereld. Want de eigenschap van oerkracht is sociaal en contact-zoekend. We zien dat ook bij planten, de wortels voeden zich in hun eigen grond, terwijl de bladeren contact zoeken met de zon. Nog een ander aardig voorbeeld van de beweging van oerkracht is het volgende: Wanneer je deze tekst interessant vindt, dan beweegt jouw oerkracht daar naar toe. Je neemt de informatie in je op, verwerkt het, waarna de kennis die eerst buiten je was nu een deel van jou is geworden.

Ademwerk-opleidingen. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam.Contact

De jonge Reich

Reich schreef voortdurend brieven aan Freud. Hij was nog jong ongeveer vijf en dertig. Freud was tweemaal zo oud als hij en niet geinteresseerd in zo’n jong iemand. Hij had jarenlang gewerkt, de beweging was internationaal geworden. Hij had allerlei oude vakgenoten met wie hij samenwerkte. Hij was niet meer in staat om nieuwe studenten op te leiden en nieuwe verantwoordelijkheden op zich te nemen, daarom wees hij Reich af. Maar daarmee wees hij zijn beste student af. Maar Reich was een Duitser, koppig. Je kon hem maar niet zomaar afwijzen en de zaak als afgedaan beschouwen. Hij kwam toch op een afspraak die al afgezegd was. Hij belde aan en Freud deed zelf open. Ze keken elkaar aan, het was even stil. Freud zei: ‘ik heb de afspraak afgezegd’ Reich zei: ‘maar ik niet’. Een afspraak is een ontmoeting tussen twee mensen. U kunt hem wel afgezegd hebben, maar van mijn kant ben ik nog steeds beschikbaar en ik wilde komen om te laten zien dat ik de afspraak niet heb afgezegd.

Freud keek opnieuw naar Reich, het leek of hij aarzelde en zich afvroeg: ‘wat moet ik met deze man?’ Hij zei tegen hem: Ik ben oud. Jij bent jong, ik kan mijn onderricht aan jou niet afmaken. En misschien ben jij het niet met mij eens, omdat er een generatiekloof tussen ons is. Waarom zou jij je tijd verspillen? Ga zelf op pad, mijn zegen heb je. Reich bedankte Freud met tranen in zijn ogen en ging naar huis. Hij ontdekte van alles over menselijke energieen, over het functioneren van het denken en over niveaus van bewustzijn. Het was goed dat hij als student afgewezen was  omdat hij daardoor totaal nieuwe wegen  kon inslaan. Hij bleef er Freud zijn leven lang dankbaar voor,

Ademwerk-opleidingen. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Contact