Vrede in jezelf

Het is haast onmogelijk, om woorden te geven aan wat vrede in jezelf is. Want alles waarvan je verslag over uit kunt brengen, is niet meer dan een denkbeeld, een herinnering die je tevoorschijn tovert om erover te vertellen. Maar ik ga toch een poging wagen vrede in jezelf kun je niet met je ogen zien of met je oren horen. Het is niet met onze zintuigen waarneembaar. Want ze bestaat uit energie. Het is de sfeer in een ruimte die je voelt in een bepaalde situatie of bij een bepaalde persoon. Vrede in jezelf heeft ook niets te maken met de fysieke wereld , maar ze kan er wel in worden uitgedrukt.

We ervaren het dan in de vorm van liefde, vriendelijkheid, aanwezigheid, verbondenheid, compassie,  vreugde, acceptatie en uiteraard vrede. We kunnen het niet verwerven, het bevindt zich reeds in ons, het is een eigenschap die van nature bezitten en die nooit verloren gaat. Ze komt pas tevoorschijn als het staakt het vuren is afgekondigd, als de oorlog in jezelf is afgelopen en je je volledig over kunt geven aan wat er op dat moment is. Maar je denkgeest zal altijd blijven denken dat je pas vrede in jezelf zult vinden als je de strijd hebt overwonnen. Vrede in jezelf is niet het gevolg van strijd, integendeel het ontstaat juist als we capituleren, de handdoek in de ring gooien en ons gewonnen geven.

Pulseren

Pulseren is uitzetten en samentrekken in een ritmische beweging. Dat is wat we een amoebe voortdurend zien doen als we dit eencellige wezentje onder een microscoop bekijken. Normaal gesproken kan de amoebe ongehinderd uitreiken, zoals bij het uitreiken naar voedsel. Maar bij gevaar van buitenaf trekt het zich samen. Wij reageren  net zo. Ons leven is ook een proces van openen en sluiten. We gaan steeds verder open naarmate we groeien. Doorgaans reiken we uit naar datgene wat aangenaam, belangrijk en interessant is en trekken samen als we ons bedreigd, afgewezen of gekwetst voelen. We trekken ons samen net zoals de amoebe. Wanneer we bang zijn is de samentrekking extra sterk. Je huid  wordt koud en vochtig. Je bloed trekt weg uit de bovenlagen. Je polsslag is snel en je ziet niet scherp omdat je pupillen groter worden. Je geslachtsdelen trekken zich samen en worden gevoelloos.

De spierspanning die ontstaat bevind zich in een permanente contractie waardoor een lichaamspantser gestalte krijgt. Dit pantser komt tot stand om de angst te verminderen en pijnlijke gevoelens tegen te houden. Maar ook om te voorkomen dat we ons niet overgeven aan de emotionele energie waar we ook zo bang voor zijn. Een pantser heeft het vermogen om datgene wat onaangenaam is niet te voelen. De gespannenheid blokkeert letterlijk  onze energiestroom. Mensen die in een pantser zijn opgesloten zijn vaak koud – ze zijn emotioneel kil en ook gevoelig voor temperatuurverschillen. Ongepantserd contact is simpel, spontaan, direct. Zonder pantser hebben we volledig contact met anderen en met ons zelf. Energie stroomt door ons lichaam. We zijn dan een warme vrij bewegende persoonlijkheid  

Bevrijdend Ademwerk. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Contact

Lichaamsbewustzijn

Lichaamsbewustzijn is belangrijk, want wanneer je niet bewust bent van een deel van je lichaam kan dat soms ook minder goed functioneren. Als je je benen niet voelt ben je waarschijnlijk  erg onzeker, omdat je innerlijk er niet van overtuigd bent, dat je benen je zullen blijven dragen. Mensen die erg afhankelijk zijn zeggen vaak dat ze niet ‘met beide benen op de grond staan’. Herstel van het bewuste contact met je lichaam kan je bevrijden van gewoonten en belemmeringen en soms van pijn en narigheid. Als je je eenmaal van een spierspanning bewust bent, zul je ze  zien verdwijnen. Naarmate je de verdrongen emotie die er achter ligt durft te voelen kun je die spierspanning ook loslaten. Voor het eerst zul je dan beseffen  dat het antwoord op veel van je problemen in jezelf ligt.  

Een vaak voorkomende reactie op pijn- emotioneel én fysiek is jezelf te verdoven door spierspanningen. Let maar eens op wat je doet als je iemand tegenkomt die je niet mag. Je verstijfd net zoals in de stoel van de tandarts. Sinds je vroege jeugd verkeren je emoties in een voortdurende staat van beleg. De verstijving waarmee je hierop hebt gereageerd werd generaliseerd waardoor je er weinig meer van merkt. Maar ondanks  dat de oorspronkelijke pijnlijke stimulus allang verdwenen is, bestaat de spierspanning nog steeds. Vrijwel iedereen beseft dat bepaalde gebieden in zijn lichaam niet meer bestaan. Vaak voel je je benen, rug of schouders niet meer. Verstandelijk weet je wel dat ze bestaan, maar je voelt ze niet.

Bevrijdend Ademwerk. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Contact

Anti-catharsis

Anti-catharsis zo zou ik onze maatschappij willen noemen. Met catharsis bedoel ik het zich bevrijden van diepgewortelde emoties die ontstaan zijn als gevolg van pijnlijke vroegere ervaringen. Deze emoties kunnen hiermee tot normale proporties worden teruggebracht. Maar dit gaat meestal gepaard met sterke emotionele uitingen. Toch wordt vrijwel iedereen als kind gedwongen emotionele ladingen te onderdrukken. Ouders zullen uitingsgedrag van hun kinderen zelden of nooit toestaan, omdat zij dat zichzelf ook niet toestaan. Sommige mensen hebben het vermogen tot het uiten van b.v verdriet geheel verloren. Geconfronteerd met zelfs de meest traumatische gebeurtenissen vertrekken ze geen spier. Als er ondanks heftige pogingen om zich ‘goed’ te houden toch verdriet getoond wordt, hopen de meeste omstanders dat de emoties weer snel onder controle zijn.

In onze anti-catharsis maatschappij wordt het gezien als een teken van volwassenheid als men het uiten van emoties kan onderdrukken. Mochten ze toch onverhoopt tevoorschijn komen,  zorgen schaamtegevoelens er voor dat het lek in de dam snel gedicht wordt. Emoties uiten mag echter niet buiten de deur gehouden worden; het is een levensnoodzaak, Want zonder deze te uiten zouden spanningen zich zo ophopen dat men zo gefrustreerd raakt dat normaal sociaal gedrag algauw niet meer mogelijk zou zijn. Een gezonde volwassene is in staat  allerlei gevoelens te beheersen, als de omstandigheden daarom vragen, maar heeft eveneens het vermogen om emoties op een daarvoor geschikte manier, plaats en tijd te uiten.

Bevrijdend Ademwerk. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Contact

Levensenergie

Levensenergie ontdekte Reich toen hij aan de slag ging met zijn clienten door hen aan te raken. Iets wat in de psychoanalyse  volkomen taboe was. Tot zijn verbazing ontdekte hij dat door het bewerken  van die spanningsgebieden, in de vorm van de veel voorkomende schrikreacties, de gebalde vuisten of de strakke buikspieren, de daar opgesloten emoties naar de oppervlakte  gebracht en los gelaten konden worden. Clienten  herinnerden zich voorvallen van jaren geleden, waarbij ze gekwetst waren of iets tegen hun wil hadden ondergaan, terwijl ze nu de woede en wanhoop ondervonden die ze destijds niet hadden kunnen voelen. Vaak ging dat gepaard met een merkwaardige sensatie van door hun lichaam stromende energie, de zogenaamde streaming die ik zelf tijdens mijn eerste Reichiaanse sessies heb ervaren.

Ik kan dat gevoel nog altijd oproepen. Ik herinner me de spanning in mijn nek en schouders en vooral in de spieren rond mijn borstbeen. Een zo beklemmend gebied dat ik er als kind zelfs niet tegen kon als iemand het aanraakte. Ik durfde er niet eens met mijn hand naar te wijzen uit angst  voor die overweldigende afschuw die ik ‘het gevoel’ noemde. Waardoor ik om het te voorkomen nog meer verstrakte.  Maar ik weet ook nog hoe het voelde  toen die verkrampte plekken zachter  en losser werden. En daarna  dat ruisende, kabbelende gevoel in mijn armen en benen. Net  alsof iets te hards, en te massiefs begon te smelten. Was het mogelijk, vroeg Reich zich af, dat wat zijn clienten voelde de levensenergie zelf was, die eerst gestold was en nu weer vrijelijk kon stromen?

Bevrijdend Ademwerk. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Contact

Ademwerk

Ademwerk staat centraal in het lichaamsgerichte therapeutische werk. Het is de verdienste van Reich dat hij een belangrijke betekenis heeft toegekend aan het ademwerk. Hij wist dat iemands ademhaling direct verband houdt met zijn emotionele toestand. ‘Psyche’ komt van het Griekse woord  ‘ziel’ dat oorspronkelijk ‘levensadem’ betekende. Via je ademhaling probeer je je gevoelens onder controle te houden. Bij kinderen is dat een van de eerste  verdedigingsreacties. Let maar eens op bij een kind dat wordt uitgefoeterd door zijn ouders, of wordt geplaagd door andere kinderen. Het zal vrijwel direct oppervlakkiger en moeizamer gaan ademen. En na afloop zal het misschien instinctief even diep ademen om de ademhaling  weer te herstellen. Of niet. En dan blijft de ademhaling na een paar van dergelijke situaties permanent aangetast, om zo gevoelens minder hevig of dood te maken. Maar ook met een beperkte ademhaling kan je lichaam zich wapenen.

Als kind hield je je adem in om niet te hoeven huilen. Je trok je schouders naar achteren en spande je borstkas  om je woede in te houden. Je vernauwde je keel om niet te schreeuwen. En al deze manoeuvres beperkte de ademhaling. Als volwassen kun je daar mee doorgaan om dergelijke gevoelens te kunnen beheersen. Dan zit je nu in een vicieuze cirkel. Je hebt je ademhaling beperkt om pijnlijke emoties te onderdrukken. Maar hierdoor ben je juist heel kwetsbaar geworden voor emotionele pijn, terwijl beperking van je ademhaling ook zeer schadelijk is voor je emotionele gezondheid. Diep ademhalen daarentegen, laad je op en brengt je letterlijk tot leven. Je ziet er beter uit en voelt je beter. Je ogen schitteren. Je spieren hebben de juiste spanning. Je huid heeft een heldere kleur. Je lichaam is warm. Je kunt beter je emoties uiten en je bent ontspannen.   

Bevrijdend Ademwerk. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Contact

Catharsis

Catharsis (ontlading) betekent letterlijk zuivering of reiniging. De betekenis van catharsis in een therapeutisch proces is emotionele bevrijding. Het helpt je om je te bevrijden van opgestapelde spanningen, in de vorm van verdrongen emoties van angst, verdriet, boosheid of pijnlijke herinneringen. Bij sommigen mensen kunnen ontladingsbeperkende omstandigheden actueel in hun leven spelen. Maar de beperkingen kunnen ook het gevolg zijn van vroegere beperkende ervaringen.  Als ontlading niet, of onvoldoende kan plaatsvinden ontstaan er problemen zoals stress, druk, pijn, angst, psychosomatische klachten, enz. Bij Reichiaans ademwerk wordt de gelegenheid geboden om oude of te wel verdrongen emoties op een veilige manier te uiten. Een goed doorwerkte catharsis kan bijdragen tot een verruiming van iemands expressiepotentieel, omdat men hierdoor kan ontdekken dat de angst voor deze expressie grotendeels ongegrond is.

Ook ben ik van mening dat in bepaalde gevallen van  een corrigerende emotionele ervaring zeer zinvol kan zijn. Van bepaalde ervaringen in het leven kan men mogelijk pas afscheid nemen nadat men ze in alle hevigheid heeft doorleefd. Ook kan een goed doorwerkte catharsis er voor zorgen, om een bepaalde handeling of ervaring af te maken op het punt waar deze werd onderbroken, en men zich de betrokken emoties en gevoelens kan toe eigenen. Een goed opgebouwde ontlading doet veelal oude opgekropte spanningen  en emoties loslaten. Dit gaat gepaard met ongecontroleerde golven van energie, waarbij tintelingen, en vibraties door het lichaam stromen. Maar het kunnen ook allerlei schakeringen van kleuren en intense gevoelens van liefde, vrede, acceptatie en kracht zijn.

Bevrijdend Ademwerk. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Contact

Intro

We worden allemaal geboren met een groot potentieel aan liefde, mededogen en kracht. Alhoewel we ons in de eerste levensjaren nog met deze essentiele eigenschappen verbonden blijven voelen, raken we deze verbinding tijdens het volwassen worden vaak weer kwijt. Dat is de tragedie van het mens zijn. Zelfs de beste en meest goedbedoelende ouders kunnen dit niet voorkomen. Een omgeving die weinig ondersteuning biedt aan het ontwikkelen van onze kernkwaliteiten, en die deze ontwikkeling zelfs vaak niet opmerkt, draagt er toe bij  dat we ons steeds vaker op de angst voor bestraffing gaan richten. Waardoor  we stereotype gedragspatronen gaan ontwikkelen met de daarbij behorende lichamelijke ziektepatronen. Daarbij komen nog de onvermijdelijke ouderlijke conditioneringen en starre maatschappelijke normen en waarden.

Ondanks het verlies van de verbinding met de essentie in onze kindertijd, blijft het verlangen in ons bestaan, om terug te keren naar onze wezenlijke kern. Om weer zelf te leven en vanuit ons hart te handelen. “Het lichaam is de tempel van de ziel” Deze wijsheid stamt uit een oude oosterse filosofie en is door de holistische geneeswijze opnieuw ontdekt. Wilhelm Reich, de grondlegger van de moderne lichaamsgerichte psychotherapie heeft met zijn onderzoek naar onze energiehuishouding een brug geslagen tussen de psychotherapie en de natuurwetenschap. Hij heeft ontdekt dat onze lichamelijke en geestelijke gezondheid een directe samenhang vertoont met onze energiehuishouding. Dat er een verband bestaat tussen een chronisch energietekort en bepaalde psychische symptomen zoals depressies.

Bevrijdend Ademwerk. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Contact

Wat is Reichiaans Ademwerk?

Reichiaans Ademwerk is het resultaat van het pionierswerk van Wilhelm Reich. Het is een vorm van Ademwerk om de vrije stroom van energie te herstellen. Reichiaans Ademwerk heeft als doel bevrijding van de pantsers die aanwezig zijn in je weefsels en organen en tevens  van je emotionele en mentale processen die daar verband mee houden. Het werken met de adem, beweging en stem, legt de mechanismen van verdediging en bescherming bloot. Wanneer je net zo bent als de meeste mensen, zie je en voel je maar een fractie van wat je zou kunnen zien en voelen. Een hele reeks gevoelens zoals liefde, vreugde, genegenheid en verwondering, ervaar je maar zelden, terwijl ze toch in je aanwezig zijn. Gevoelens van opwinding en plezier wachten op ontdekking. Wil je graag ontdekken wat je niet ervaart begin dan met Reichiaans Ademwerk.

Het stelt je in staat je bewust te worden van je geblokkeerde en onderbroken energiestroom. Ze houden vaak direct verband met oude pijn, verdriet, woede en traumatische gebeurtenissen. Het zijn onverwerkte , verouderde reactiepatronen en verborgen herinneringen die naar de achtergrond zijn verdrongen. Wanneer deze vroegere traumatische ervaringen worden verwerkt en geintegreerd ben je in staat gezondere en meer bruikbare manieren van zijn en doen te ontwikkelen. Het werken met de adem, beweging en stem helpt dit proces te voltooien. Het maakt het gemakkelijker de energiestroom te reguleren. Deze golf van bevrijde energie schept nieuwe mogelijkheden in lichaam en geest en in de interactie met anderen en de wereld

Bevrijdend Ademwerk. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Contact

Reichiaans Ademwerk

Reichiaans Ademwerk is het resultaat van het pionierswerk van Wilhelm Reich. Het is een vorm van Ademwerk om de vrije stroom van energie te herstellen. Reichiaans Ademwerk heeft als doel bevrijding van de pantsers die aanwezig zijn in je weefsels en organen en tevens  van je emotionele en mentale processen die daar verband mee houden. Het werken met de adem, beweging en stem, legt de mechanismen van verdediging en bescherming bloot. Het stelt je in staat je bewust te worden van je geblokkeerde en onderbroken energiestroom. Deze houden vaak direct verband met oude pijn, verdriet, woede en traumatische gebeurtenissen. Het zijn onverwerkte , verouderde reactiepatronen en verborgen herinneringen die naar de achtergrond zijn verdrongen. Wanneer deze vroegere traumatische ervaringen worden verwerkt en geintegreerd ben je in staat gezondere en meer bruikbare manieren van zijn en doen te ontwikkelen. Het werken met de adem, beweging en stem helpt dit proces te voltooien. Het maakt het gemakkelijker de energiestroom te reguleren. Deze golf van bevrijde energie schept nieuwe mogelijkheden in lichaam en geest en in de interactie met anderen en de wereld